dk  no  en  
sv en dk no
Realtidsmätning och styrsystem

Realtidsmätning och styrsystem

Produktutveckling är kostsamt och innebär i många fall även stora risker. Kommersiella plattformar och verktyg minskar både risken och kostnaden under utvecklingen men nackdelen är att produkten vanligtvis blir dyrare.

National Instruments (NI) har teknik som erbjuder ett avancerat utvecklingsverktyg med hög prestanda (LabVIEW) som är väl integrerat med deras maskinvara. Det minimerar utvecklingsdelen och man kan fokusera på tekniska delen.

Väl integrerad COTS-maskinvara och -programvara kan hjälpa dig att:

  • Förkorta time-to-market
  • Minska kostnaden för forskning och utveckling
  • Öka produktens livslängd
  • Sänka dina underhållskostnader

Prevas erbjudande är unikt i Skandinavien. Vår kunskap om management, industriell IT och produktutveckling i kombination med vår partner National Instruments, gör att vi kan hjälpa dig att uppnå fördelarna ovan. NI:s integrerade lösning innehåller:

  • En programvarumiljö som använts i över 20 år, och som stöder utveckling i Windows, i realtid (multi core targets) samt FPA.
  • En portfölj med industriell maskinvara som gör det möjligt att använda den senaste PC-tekniken och FPGA-teknik från Xilinx.

Kontakt

Otto Lilja

Consultant Manager Region West

Tel

+46 73 367 51 11

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning