dk  no  en  
sv en dk no
Robotlösningar

Robotlösningar

En komplett leverantör för robotbaserade produktionsanläggningar.

Att effektivisera och automatisera sina produktionsverksamheter är några av de viktigaste åtgärderna en företagsledning kan ta för att möta utmaningarna på dagens konkurrensutsatta marknad.

Med en ny, automatiserad anläggning ökade exempelvis Sandvik Mining sin produktionskapacitet. Prevas levererade och driftsatte en ny produktionslina med robotar respektive ett komplett automationssystem, som har integrerats med maskiner och ett nytt höglager. Läs mer

Kollaborativ robot i serieproduktion

GKN Driveline i Köping har genomfört en av de första installationerna av en kollaborativ robot i serieproduktion. Den nya medarbetaren är en ABB-robot av den tvåarmade modellen YuMi och Prevas har hjälpt till med installationen.

Prevas har levererat flera robotlösningar till GKN under ett mångårigt samarbete och de fick förtroendet även i installationen av YuMi:n. Läs mer

ALL INKLUSIVE-ERBJUDANDE

Prevas har ett stort applikationskunnande och med spetskompetens inom elektronik, programvara och mekanisk konstruktion samt robotprogrammering kan vi bygga upp konkurrenskraftiga och kompletta robotbaserade produktionsanläggningar. Det inkluderar våra egna och andras produkter, och projekten drivs alltid av våra erfarna konsulter inom området. Vi gör även mindre åtaganden som delprojekt inom mekanik, konstruktion, programmering och programvara och kan vara behjälpliga med att bygga om en mindre befintlig station.

EN SAMARBETSPARTNER SOM HÅLLER IHOP ALLT

Under de senaste åren har fokus varit att leverera programmering och överordnad styrning för att nu även leverera hårdvaran, d.v.s. en robot och en komplett anläggning med gripdon och kringutrustning, samt utveckla principen och mekaniken; ofta för mekaniska verkstäder. För kunderna är det smidigt eftersom Prevas håller i alla trådarna och är spindeln i nätet för alla leveranser och som också ansvarar för att montera ihop enligt kravspecifikationen till en färdig robotcell. Därefter bygger vi den igen hos kunden och de har en helt ny automationscell redo att användas!

EXEMPEL PÅ KUNDER

ABB, GKN Driveline, Sandvik, Scania, Tetra Pak och Volvo.

Prevas_SOLUTIONS_Robot (pdf, eng)PDF
Prevas_SOLUTIONS_LineManager (pdf, eng)PDF
Prevas_CASE_Sandvik Mining (pdf, sv)PDF
Prevas_CASE_Sandvik Mining (pdf, eng)PDF

Presentation_Robot Solutions Applications (pdf)PDF
Presentation_Robot Solutions Overview (pdf)PDF

Kontakt

Lars-Erik Forsberg

Lars-Erik Forsberg

Sales Manager

Tel

+46 21 360 19 80

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning