dk  no  en  

sv en dk no
SmartShoring Prevas

SmartShoring - lägre projektkostnad med oförändrad Prevaskvalitet

Smart flexibilitet för alla typer av projekt. Låt Prevas ta hand om projektet när kostnad, interaktionsbehov och schemaläggning ska beaktas. SmartShoring ställer mycket små begränsningar för projektstorlek, och inga alls på det företag som väljer att tillämpa det.

Med SmartShoring är det lätt att dra fördelar av den stora personalpoolen i Indien, med lägre kostnader och extra flexibilitet som bonus. Välj tillsammans med Prevas en lämplig interaktionsnivå från liten till stor, beroende på din komfortnivå och typ av projekt. Välj önskad synlighetsnivå för SmartShoring, från ingen till fullkomlig kontroll över ditt eget team i Indien – valet är ditt. Prevas har upprättat Prevas India Pvt. Ltd., med egen personal, för att säkerställa att Prevas kan leverera i enlighet med Prevas stränga kvalitetskrav.

Varför SmartShoring?

Med Prevas SmartShoring kan små och medelstora företag dra omedelbara fördelar av kostnadseffektiv utveckling utan att behöva investera i "inlärning" för de första projekten. SmartShoring undanröjer också problemen med detaljstyrning, tidszoner och resor. Kontakter, förhandlingar, projektmöten och support hanteras lokalt från ett närliggande Prevaskontor.

Prevas SmartShoring kan minska kostnaderna med upp till 40 % utan initiala investeringar.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning