dk  no  en  

sv en dk no
SmartShoring project Prevas

SmartShoring - projekt som genomförts av Prevas

Genom offshoring kan kostnaderna på lång sikt minskas med upp till 40 %.

Exempel på SmartShoring-projekt

  • Implementering av en PCI Ethernet styrfunktion i en FPGA-krets.  
  • Konfigurering av en server som kan ta emot data från ett inbyggt system. Projektet såldes som ett tillägg till ett befintligt projekt i Århus/Danmark. Komplett webbapplikation som kan uppdatera parametrar och programvara. Systemet kan styra flera kunder med flera olika anläggningar och tilldela användare med olika roller till dessa anläggningar. Inbegriper en manöverpanel som ger snabb överblick.
  • Prevas India fick i uppdrag att skapa dokumenthanteringsrutiner för att extrahera data från affärsdokument. Filter för dataextrahering skapades med utgångspunkt i Prevas produkt Mikon.
  • Utveckling av fem PCB-kort i Altium Designer och två program utifrån krav och designspecifikationer som utarbetats i Danmark och Indien.
  • PCB-design med Prevas mikroprocessorplattform HM20-modul. Fullständig design med konstruktionsschema, layout och redigering. Kortet tillverkas och monteras i Indien, där även komponenterna köps in från Indien.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning