dk  no  en  

sv en dk no
Solution delivery Prevas

Solution delivery

Idag väljer många marknadsledande företag att outsourca delar av sin forskning och utveckling. Anledningen till det kan variera, från ökat fokus på kärnverksamheter, resursbrist (tid, kompetens eller utrymme) eller helt enkelt för att få förbättrad kontroll över de kommersiella risker som hör samman med forsknings- och utvecklingsprojekt.

Mindre företag har vanligtvis enbart ett fåtal FoU-projekt igång samtidigt, och ibland bara ett projekt vartannat år. Då kan det vara extra svårt att i sitt utvecklingsarbete bibehålla kvaliten, kostnadskontrollen och ha en hög produktivitet. Här är det klokt att samarbeta med ett företags som Prevas, som är van vid att kontinuerligt driva komplexa projekt.

Prevas driver många projekt samtidigt och kan därmed nyttja ett gemensamt Project Management Office för att säkerställa leverans i tid. Vårt resultat är enastående – ca 9 av 10 projekt levereras i tid! I många fall kan Prevas även erbjuda finansiella tjänster för attraktiva betalningsplaner, och på så sätt hjälpa kunder att förbättra sin likviditet.

Prevas har mer än 29 års erfarenhet som outsourcingpartner i produktutvecklingsprojekt. Omfattningen av projekten kan variera från moduler eller delsystem till komplett utveckling och industrialisering av hela produkter.

Genom att använda Prevas designbibliotek och beprövade plattformar kan vi erbjuda våra kunder mycket konkurrenskraftiga lösningar vad gäller tid och kostnad. För projekt som inte är tidskritiska kan vi använda våra SmartShoring-lösningar och därigenom dramatiskt minska utvecklingskostnaderna.

Vi erbjuder en fullständig infrastruktur för produktutveckling

  • Utvecklingsverktyg för programvara, elektronik och 3D-CAD
  • PDMLink-server för produkthantering
  • Elektroniklabb för utveckling, prototyputformning och testning
  • Maskinverkstad för prototyputformning
  • Kundspecifika labb för utveckling och testning
  • EMC-labb för mätningar
  • Modern IT-infrastruktur för att sköta distribuerade forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012 (Sundbyberg)
  • Utvecklingsmodell som följer MDD/IVDD/QSR

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning