dk  no  en  

sv en dk no
Stål och Mineraler

Stål och Mineraler

Dagens metall- och mineralproducenter står inför stora utmaningar, både vad gäller konkurrenskraft och lönsamhet. In i minsta detalj måste man vara redo att hantera växlande och varierande efterfrågan och prissvängningar av råvaror. Då dessa marknadsförutsättningar förväntas bestå, måste stålproducenter hitta lösningar för att hantera denna volatilitet i sina affärsmodeller, tillverkningsprocesser och tillverkningssystem. Förmågan att hantera detta är redan en prioriterad fråga för stålproducenter i deras strävan efter ökad konkurrenskraft på en global marknad. Exempel på nyckelfaktorer för metall- och mineralindustrin är:

  • Ökad produktions- och kostnadseffektivitet
  • Förbättra energieffektiviteten och minska miljöpåverka
  • Bättre produktmix och kvalitet som bär högre marginaler

Prevas erbjudande omfattar lösningar som är väl anpassade för att möta utmaningar som finns inom metall- och mineralindustrin. Erbjudandet innefattar beprövade lösningar och tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- & övervakningssystem samt rapporteringsverktyg. Dessutom, för att våra kunder ska kunna styra och optimera sina ugnar, levererar Prevas en unik produktfamilj, FOCS – Furnace Optimization Control System. Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS.

  • Prevas har lång erfarenhet av att erbjuda produktionsnära IT-lösningar som hjälper stålproducenter att förbättra sin produktivitet, kvalitet, kundservice och regelefterlevnad.
  • Prevas produkter FOCS och Tess bidrar till att stålproducenter drastiskt kan minsta sin  energiförbrukning  och samtidigt öka kvalitén på sina produkter samt öka produktivitet i sin anläggning.
  • Kunder inom mineralindustrin kan dra nytta av Prevas produktserie Mikon, genom att erhålla produktionsspårbarhet, beräkning och rapportering av KPI samt ledningsrapportering
  • Prevas erbjuder konsulttjänster, expertkonsulter med upp till 30 års erfarenhet inom ståltillverkning och ugnsteknologier.

Referenser inom Stål och Mineraler

Utforska några av Prevas referenser inom industriell IT från stålindustrin.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning