dk  no  en  

sv en dk no
Stöd för flera maskinvaror, DEIF

Stöd för flera maskinvaror, DEIF

Linux-BSP för styrsystem för vindturbiner

DEIF levererar styrsystem och komponenter för vindturbiner.

  • Kort beskrivning: Specifikation, utveckling och test av DEIF:s Linux-BSP med lång livslängd för styrsystem för vindturbiner.
  • Lösning: Prevas fungerade som outsourcad FoU-avdelning med ansvar för specifikation, utveckling och testning av Linux-BSP, och sköter också det löpande underhållet av levererat Linux-BSP.
  • Vinst: Förbättrad kvalitet på Linux-BSP, helt skräddarsydda funktioner och uppdaterade Linux-funktioner.
Generalisering av Linux-BSP på alla marknader

DEIF har ett av de mest omfattande sortimenten på den globala marina marknaden.

  • Kort beskrivning: Generalisering av DEIF:s Linux-BSP med lång livslängd för vindkraft för att också ha stöd för nya maskinvaruplattformar inom marin teknik.
  • Lösning: Prevas erbjöd specialiserade konsulttjänster med ansvar för specifikation, utveckling och testning vad gällde förbättring och generalisering av Linux-BSP.
  • Vinst: Förbättrad Linux-BSP hårdvarusupport, funktionsförbättringar och effektivare utveckling tack vare återvinning.
Linux-BSP för strömförsörjnings- och styrteknik

DEIF har ett komplett erbjudande inom energistyrningsteknik och dieseldrivna generatorer – från enkla instrument med manöverpanel till avancerade skräddarsydda system med energistyrning.

  • Kort beskrivning: Förbättring av DEIF:s Linux-BSP med lång livslängd med support för maskinvara för styrning av dieseldrivna generatorer.
  • Lösning: Prevas tillhandahöll kompetens inom inbyggt Linux med ansvar för utveckling och testning av Linux-BSP, och sköter också det löpande underhållet av levererat Linux-BSP.
  • Vinst: Ytterligare återanvändning av befintliga Linux-BSP på fler typer av maskinvara och förbättrad konkurrenskraft.

Kontakt

Mads Dore Hansen

Mads Doré Hansen

Product Manager

Tel

+45 40 19 65 66

Søren W. Mathiasen

Søren W. Mathiasen

Vice President Sales & Marketing

Tel

+45 20 99 76 01

E-post

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning