dk  no  en  

sv en dk no
Tess, beräkning och övervakning av temperatur

TESS, system för beräkning och övervakning av temperatur

Underhållskostnaden minskar markant eftersom varje termoelement kan användas under hela sin livstid.

Temperaturmätning är fundamentalt för ugnsdrift.

TESS är ett system för övervakning och kontroll av temperaturer. Systemet upptäcker i realtid fel på termoelement och har virtuella sensorer som kan ersätta felaktiga termoelement i väntan på dessa byts ut. Systemet används också för att kalibrera nya termoelement.
 
När TESS används byts termoelementen endast ut när deras prestanda har minskat. En beräknad temperatur från TESS kan användas till dess att det passar att byta det bristfälliga termoelementet. Underhållskostnaden minskar markant eftersom varje termoelement kan användas under hela sin livstid, utan att det riskerar att påverka ugnsdriften.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning