dk  no  en  

sv en dk no
Underhållssystem, EAM

Underhållssystem, EAM (Enterprise Asset Management)

Produktionsresurser som inte presterar fullt ut kan få stora och negativa konsekvenser för företagets övergripande effektivitet. Bristfälligt underhåll och underhållssystem kan leda till produktionsstörningar och missnöjda kunder.

Otillräckligt förebyggande underhåll kan öka kostnaderna för att hålla produktionsresurser och utrustning igång med maximal effektivitet samt tvinga företag att göra investeringar i ny utrustning. Satsningar som kanske kunde ha undvikits.

Otillräckligt underhåll kan göra att företaget bryter mot säkerhets- och miljöbestämmelser. Framgångsrika företag inser att optimerat underhåll av produktionsresurser inte bara sänker kostnader utan också ökar kapaciteten för att öka intäkterna.

Prevas levererar lösningar som våra kunder behöver för att omsätta denna insikt i handling genom att använda våra underhållssystem som ett sätt att uppnå högre effektivitet i sina förädlande och tillverkande verksamheter.

Våra lösningar på underhållsområdet omfattar ett antal samverkande lösningar från automationssystem till MES-programvara, mellan företagets affärssystem och automationssystem. De traditionella underhållsprocesserna ingår som delar av våra tillverkningslösningar. Affärslösningarna stödjer lönsamhets-, miljöpåverkans- och energiförbrukningsuppföljning genom produktionsresursernas hela livscykler. Effektivitetsmätning av alla produktionsresurser och processer i ett underhållsperspektiv ger det beslutsunderlag som behövs på alla ledningsnivåer och inom alla tidsramar. Vårt erbjudande består av en kombination av affärsprocesser, lösningar och produkter, som ofta är baserat på Infor EAM-sviten (världsledande EAM-programvara från Infor).

Förutom underhållserbjudandet för affärslösningar erbjuder Prevas också underhållssystem för produktionslösningar.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning