dk  no  en  
sv en dk no
Underhållssystem för produktionsresurser, EAM

Underhållssystem för produktion, EAM

En Asset Management lösning i produktionsmiljön kan hantera alla processer och funktioner i underhållsverksamheten och den anknutna materialhanteringen.

Detta inklusive alla produktionsresurser, reservdelar, förråd/lager samt inköp- och materialhantering.

Dokumenthantering och analyssystem, med rapporter och larm för att stödja produktions- och underhållsverksamheten i beslutsfattandet, är en annan grundläggande del av Prevas erbjudande inom underhåll,
underhållssystem och asset managment.

Prevas erbjuder underhållslösningar och underhållssystem som bygger på branschpraxis och är utvecklade i nära samarbete med våra 80 nordiska underhållssystemkunder. Lösningarna sträcker sig från traditionell arbetsorderhantering till innovativa lösningar för tillståndsstyrt och prediktivt underhåll.

Integration med automations-, SCADA- och processtyrsystem skapar information i realtid för bedömning av tillstånd och underhållsplanering. Prevas långa erfarenhet av system och lösningar från automation via Manufacturing Execution Systems (MES) upp till affärssystemnivån ger mervärde till underhållslösningen.

Prevas underhållslösning omfattar även dokumenthantering samt larm- och rapportsystem som stöd för beslutsfattande och processutveckling. Webblösningen erbjuder ett komplett och lättanvänt användargränssnitt där arbetsflöden och funktioner är fullständigt konfigurerbara – ned till fältnivå i varje gränssnittsbild.

Underhållsprocesserna är utformade som integrerade delar av våra produktionslösningar för att uppnå hög effektivitet i produktionen och skapa konkurrensfördelar.

Produkterbjudandet baseras på Infor EAM-sviten, en världsledande underhållsprogramvara från Infor. Alla lösningar erbjuds som installation hos kunden eller som molnlösningar.

Kontakt

För mer information

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning