dk  no  en  
sv en dk no

Hög teknisk kompetens och innovativa lösningar

Grunden i vårt arbete bygger på en djupgående förståelse för våra kunders verksamheter och affärer. Genom att ständigt utveckla och utvecklas tar vi tillvara på teknikens och digitaliseringens framsteg. Tillsammans med våra kunder omsätter vi deras behov och idéer till ökad konkurrenskraft.

Vi brinner för att lösa teknikutmaningar. Med spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation levererar Prevas lösningar och konsulttjänster som uppfyller våra kunders behov – idag och imorgon.

Strategisk plattform

  • Prevas ska vara ledande inom sina verksamhetsområden och satsa på expertcentra, sk Center of Excellence, där vi ska vara världsledande. Äkta kundnytta kan enbart uppnås genom en djupgående förståelse av kundens verksamhet. Genom våra Center of Excellence får kunderna tillgång till specialistprojektteam med specifik domänexpertis samt teknikplattformar för lönsamma nyckelfärdiga lösningar.
  • Prevas kunskap, som inhämtats från tidigare utförda utvecklingsprojekt, ska komma både oss själva men självklart även våra kunder till gagn. Därför paketerar vi våra lösningar i ett brett program av färdiga byggstenar och produkter. Hjulet behöver inte uppfinnas på nytt och vi kan erbjuda våra kunder snabbare och effektivera utveckling till högre kvalitet.
  • Med hjälp av starka partnerrelationer kan Prevas erbjuda kunder ett helhetsåtagande.
  • Genom ett projektgenomförande i världsklass, väl dokumenterat, blir Prevas för sina kunder det konkurrenskraftiga, trygga valet vid upphandling av projekt. Varje gång vi genomfört ett projekt mäter vi vår leveransprecision och hur nöjda våra kunder är med vår insats. Uppvisande av starka referenser är här ett bevis.
  • Prevas ska vara en tydlig utvecklingspartner och systemleverantör till sina kunder. Synergier mellan Prevas affärsområden ger möjlighet till bredare leveranser. Vi kan nå kunden i ett tidigt skede och möte marknadens behov av verksamhetsutveckling på en högre strategisk nivå för att därefter kunna leverera systemlösningar och produkter.
  • Prevas ska verka för ett innovativt och hållbart samhälle genom att dela icke-konfidentiell kunskap från sitt FoU-arbete via regelbundet deltagande i seminarier, konferenser, publikationer och tekniska nätverk. Detta för att hjälpa våra kunder, utbilda allmänheten och främja samarbete mellan industri och akademi. Prevas ska också uppmuntra elever att välja tekniska utbildningar.
  • Genom att väva in Prevas värdeord i alla sammanhang skapas en levande företagskultur. Alla medarbetare på Prevas uppmuntrar varandra att utvecklas och vara på hugget. Gemensamt för oss är ett stort teknikintresse, arbetsglädje och kundnytta i fokus där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning