dk  no  en  

sv en dk no

Unik produkt som på ett enkelt sätt kan diagnostisera hjärtrytmstörningar

Zenicor Medical Systems - Tum-EKG kan halvera antalet strokepatienter.

En störning av hjärtrytmen märks oftast genom att hjärtat slår hårdare eller mer oregelbundet än vanligt. Med EKG-mätningar kan man i tid diagnostisera vissa typer av hjärtfel, såsom förmaksflimmer eller olika typer av korta och ihållande attacker.

Inbyggd mobiltelefon för automatisk överföring av data (maskin-till-maskin lösning, M2M)
Zenicor lanserar en ny version av en handhållen EKG-apparat som har tagits fram i samarbete med utvecklare från Prevas. Att använda apparaten, som består av bl a en display, två mätelektroder och ett inbyggt GPRS-modem, är enkelt. Mätningen startas genom att patienten själv lägger tummarna på elektroderna. Mikrovolt EKG-signal mäts och lagras i ett internt minne och resultatet av mätningen överförs när patienten trycker på knappen "sänd".

Enheten ryms i fickan och patienten kan ta med sig den överallt. Den uppfyller IEC 60601-1, en säkerhetsstandard från International Electrotechnical Commission (IEC) som är specifikt framtagen
för medicintekniska produkter.

Prevas medverkan
- När vi tillsammans med Prevas startade utvecklingen av den nya generationen av EKG-apparaten så var det viktigt att ta fram produkten inom ramen för vår utvecklingsbudget och i rätt tid, säger Mats Palerius VD på Zenecor.

- Vi började med en förstudie, där vi ställde tre frågor till Prevas. Frågorna handlade om kvalitén på EKG-signalen, mobiltäckning respektive antenner samt om apparaten skulle kunna drivas med vanliga batterier. Först när vi hade fått svaren så satte vi igång det egentliga utvecklingsarbetet, fortsätter Mats Palerius.

www.zenicor.se

Life Science Prevas Center of Excellence

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport

Certifierad

ISO 9001:2015

Allmäna frågor
info@prevas.se

Personuppgiftsfrågor
integrity@prevas.se
Integritetspolicy

Text

Produktinloggning