language arrow_drop_down
DK NO EN
share

Årsstämma

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

PREVAS ÅRSSTÄMMA 2020

Prevas AB:s (publ) årsstämma äger rum den 14 maj 2020, kl 18:00 i Västerås. Material publiceras i god tid före årsstämman.

PREVAS ÅRSSTÄMMA 2019

Prevas AB:s (publ) årsstämma ägde rum den 14 maj 2019, kl 18:00 i Prevas automationsverkstad på Lundbygårdsgata 4, Västerås.
Material publiceras i god tid före årsstämman.

Anmälan till årsstämma 2019

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 8 maj 2019,
 • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 maj 2019 klockan 12:00 under adress: Prevas AB (publ), Box 4, 721 03 Västerås. Anmälan kan även ske per telefon 021-360 19 00, e-post till arsstamma@prevas.se eller via formulär från hemsidan.

  Vid anmälan skall uppges aktieägares fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, tele-fonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). Till anmälan bör även i förekommande fall, t ex för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Valberedning

Valberedningen nominerar ledamöter till Prevas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna. Valberedning inför årsstämma 2019.

Referenser

 • Cellectricon

  Integrerad mjukvara för läkemedelstester.

 • Force Technology

  Får avancerad industriell skanning att fungera.

 • Pilloxa AB

  Smart stöd vid livslång medicinering 

 • ILIAS Solutions

  ILIAS Solutions lyfter fordonsunderhåll till nästa nivå